Ranking dos 50 mais rįpidos (Agosto)

Rank	PPM	Nome
1	688	Matheus André TeuXMan

2 677 Matheus André TeuXMan
3 647 Onehit
4 639 Matheus André TeuXMan
5 637 1Hit
6 627 Hugo Uchoas Borges
7 610 Dudu
8 585 Joćo EZP
9 569 mateus ossuoski
10 568 Tiago o Capeta
11 563 Jezreel S
12 561 Luiz Cardoso
13 553 Davinelasz
14 546 Te Amo Jessika Arraes!
15 542 Alexleep
16 542 Cebo nos Dedos
17 542 Jezreel S
18 542 Jezreel S
19 540 Joćo EZP
20 540 mateus ossuoski
21 539 Tiago Gomes
22 535 FastFinger
23 535 Alares
24 533 Jacinto Pinto Nurego
25 532 Joćo EZP
26 528 Adriano Magalhćes
27 527 Joćo EZP
28 527 mateus ossuoski
29 524 sēa
30 520 sch667
31 520 Davinelasz
32 520 Tiago Oliveira Diabo
33 516 Jezreel S
34 516 Jezreel S
35 514 Joćo EZP
36 514 Joćo EZP
37 513 Joćo EZP
38 510 Joćo EZP
39 510 Jezreel S
40 508 Joćo EZP
41 504 Jezreel S
42 502 Davinelasz
43 501 Lucas Bacca BR
44 498 Joćo EZP
45 498 Alexleep
46 498 Joćo EZP
47 496 Joćo EZP
48 496 Joćo EZP
49 496 Joćo EZP
50 492 Alexleep